Maatiaiseläin

Tekijä: Reetta-Liisa

Kirjoita oma kokemus kosken maatiaiseläimiä - mitä tiedät jo, keneltä olet oppinut asiaa:
Kotonani Merikarvialla on aina ollut maatiaiskissoja, lisäksi tädilläni on suomenlampaita. Muuta kokemusta ei maatiaisroduista juuri olekkaan.

Valitsemasi eläin sekä perustelu:
Valitsin suomenlampaan. Lampaat ovat aina kiinnostaneet minua ja nyt saan tilaisuuden ottaa enemmän selvää.

Tietoa maatiaiseläimestä
Suomenlampaan iäksi on ulkoisten ominaisuuksien perusteella arvioitu noin tuhat vuotta. Skandinaavisten ja luoteisvenäläisten rotujen ja kantojen tavoin suomenlammas kuuluu pohjoisten lyhythäntäisten lampaiden roturyhmään. Suurin osa suomenlampaista on valkoisia, mutta rodusta on myös musta, ruskea ja harmaa värityyppi. Näistä harmaa ns. Kainuun harmas on erittäin uhanalainen. Suomenlammasuuhien (kaikki värityypit yhteensä) määrä oli v. 2001 n. 15 000 kpl. Valtaosa niistä oli risteytyskäytössä ja puhdasjalostuksessa (suomenlammas x suomenlammas) oli vain n. 6000 uuhta. Suomenlammasta on sen hyvien hedelmällisyysominaisuuksien vuoksi viety yli 40 maahan.

Rodun tuntomerkit

Rotu tunnetaan sen korkeasta hedelmällisyydestä, varhaisesta sukukypsyydestä, hyvistä emo-ominaisuuksista, korkeasta maidontuotannosta ja pehmeästä, kiiltävästä, keskihienosta, kiharasta villasta. Suomenlampaan pää ja jalat ovat villattomia. Keskisikiävyys on tuotosseurantaan osallistuvilla tiloilla aikuisilla uuhilla keskimäärin 2,5 karitsaa/ uuhi ja karitsoitten syntymäpaino 3-4 kg. Karitsoitten lisäkasvut syntymästä neljän kuukauden ikään ovat 200-300 g/pv. Aikuisten uuhien painot ovat keskimäärin 65-75 kg ja pässien painot 85-105 kg. Suomenlampaat ovat pitkäikäisiä. Rodulle tunnusomaista on rasvan varastoituminen ontelorasvana eikä pintarasvana kuten monilla muilla roduilla.

Jalostustavoitteet

Kaikkein tärkein tavoite on saada supistunut puhdasrotuisen suomenlammaspopulaation määrä kasvamaan ja huolehtia perinnöllisen muuntelun säilymisestä. Tärkeätä on myös säilyttää rotutyypille kuuluvat ominaisuudet. Värin tulee olla yhtenäinen läpi koko eläimen. Suomenlampaan tärkeimmät jalostettavat ominaisuudet ovat lihan- ja villantuotanto, hedelmällisyys, emo-ominaisuudet ja rakenne. Viime vuosina suomenlampaan jalostuksessa on entistä enemmän kiinnitetty huomiota rodun kasvunopeuden ja lihakkuuden parantamiseen aikuiskokoa suurentamatta, mutta koko ajan pidetään samalla huolta siitä, että rodun hyvä sikiävyys säilyy.


Haastattelu eläinomistajan kanssa

Ulla Luoma Siikaisista kasvattaa lampaita sivuelinkeinonaan ja harrastuksenaan. Hänellä on lampaita 80, joista 28 uuhia. Puhtaan suomenlampaan lisäksi hänellä on myös risteytyksiä.

Miksi valitsit suomenlampaan?
"Suomenlampaat ovat hyvin sikiäviä ja ne rasvoittuvat eri tavalla kuin muut rodut. Niiden villa on kiharampaa ja se on hyvin tasalaatuinen."

Mitä tavoitteita sinulla on kasvatuksen suhteen?
"Kannatan luonnonmukaisuutta, joten ruokinnassa pyrin ekologisuuteen. Rasvaton liha on myös yksi tavoitteistani. Teuraslaatu on nyt ollut lihakkuuden suhteen U:n ja O:n välillä ja rasva on 1-3."

Minkälainen luonne suomenlampaalla on?
"Minun lampaani ovat lempeitä, mutta saisivat olla silti paimennuksessa vilkkaampia. Toki poikkeuksia löytyy."

Kerro karitsoimisesta.
"Niinkuin sanottu, suomenlammas on hyvin sikiävää rotua, joten itse karitsoiminen on uuhelle melko helppo. Karitsat ovat melko pieniä syntyessään ja niitä tulee n. 2-3. Neloset ja viitoset ovat myös mahdollisia."

Entä keritseminen?
"Kerin lampaat yleensä kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja talvella."


martti.jpg

Lähteet:

Pro Agria, suomenlammas yhdistys
www.proagria.fi/suomenlammasyhdistys